В дом, в който живее котка,
няма нужда от други
прозведения на изкуството

Уесли Бейтс
Персефона